Klimatet, mänskliga rättigheter, global rättvisa

Dessa tre områden kommer att vara i fokus för mig och min kampanj. Jag vill ha ett EU som tar ansvar för hela världen, inte bara för sina medlemsländer, och jag vill ha ett EU som arbetar för hållbar utveckling, solidaritet och mot fattigdom och ojämlikhet globalt. Läs min presentation nedan.

 

Världens länder har åtagit sig att senast år 2030 utrota den extrema fattigdomen för alla människor överallt, att främja jämställdhet och demokrati, att bekämpa klimatförändringarna fullt ut, och att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Det är några av av de Globala målen för hållbar utveckling, känt som Agenda 2030. För att uppnå de här målen krävs kraftfulla och progressiva internationella samarbeten och lagstiftningar, och därför behöver vi också ett kraftfullt och progressivt EU som kan driva den globala och regionala utvecklingen i rätt riktning. För att få det behöver vi ett reforminriktat och EU-positivt MP.

Mitt arbete i Europaparlamentet kommer att ha fokus på klimatkamp, mänskliga rättigheter och på global solidaritet. Som världens största biståndsgivare och som en av världens största ekonomier har EU fantastiska förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling i hela världen. Tyvärr drivs EUs beslut ofta av medlemsländernas egna ekonomiska och militära intressen snarare än vad som är bäst för världen i stort. Därför kommer jag att arbeta för att reformera EUs bistånds-, handels- och utrikespolitik så att de grundas i Parisavtalet, Agenda 2030 och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Jag kommer även att arbeta för att EU ska ta ett större fredsbyggande och fredsbevarande ansvar, med större fokus på medling och institutionsbyggande och mindre på militära insatser. Vidare vill jag fortsätta arbetet för att ytterligare demokratisera och öppna upp EUs institutioner, med målet att göra EU till en föregångare inom internationellt demokratiskt beslutsfattande.

Jag har tidigare varit språkrör för Gröna studenter och jag har varit en aktiv medlem i Miljöpartiet och sidoförbunden sedan 2012 med flera interna uppdrag och politiska förtroendeuppdrag i bagaget. Hösten 2017 praktiserade jag för biståndsorganisationen Svalorna Latinamerika, och mitt stora politiska och professionella intresse är inom just utrikes- och biståndsfrågorna. Jag är utbildad statsvetare med en magisterexamen inom Global politik och samhällsomvandling och en kandidatexamen i Internationella Relationer, och har därigenom stor akademisk kunskap om EU och om internationellt beslutsfattande i teori och praktik.

EU är en fantastisk organisation med brister. Men valet står inte mellan ett EU som gör allt och inget EU alls. Därför vill jag driva en positiv och framtidsinriktad kampanj fokuserad på hur Europa och världen kan utvecklas och växa. Nu gör vi EU ännu bättre!